De wonderlijke tegeltableaus van Malang

De Hoofdtoren in Hoorn

Het Pelangi Hotel in Malang dateert uit ca 1919, De De architect is onbekend gebleven. Het hotel heeft in de bersiap-tijd ernstig schade geleden maar is na de revolutietijd wel hersteld, zij het in andere vorm.

Malang, Palace Hotel, ca 1925 (prentbriefkaart)

Bijzonder is een grote serie tegeltableau’s (ca 25), die bewaard is gebleven. Ze zijn vervaardigd in de Plateel Bakkerij Delft, te Hilversum, een bedrijf dat tot 1967 bestaan heeft. De verplaatsing van de tableaus naar hun nieuwe plek is kennelijk niet zachtzinnig gedaan. Er zijn tegels verwisseld, want een puzzle van 15 stukjes is blijkbaar niet eenvoudig. Maar de intentie was goed, zullen we maar denken. De taferelen zijn zo Hollands als het maar zijn kan. Van molentjes, heidevelden, stadsgezichten (Maastricht, Amersfoort, Zierikzee), sneeuw en ijs, traditionele industrie tot bollenvelden, van boerenbedrijf op de Veluwe tot in de polder. Het was niet mogelijk ze allemaal te fotograferen, want er waren heel wat opstellingen in de ontbijtzaal gemaakt om ze achter te kunnen verbergen, maar er is altijd wel een ober, die voor een fooi een en ander, waar mogelijk, zichtbaar maakt.

Alles bij elkaar is het een unieke verzameling die een blik werpt op alles waar de Hollander buitengaats in die jaren trots op was.