Het muziekleven in de kolonie

VdWall-Het amateurtoneelgezelschap dat vanaf 1820 de nieuwe schouwburg van Batavia beheerde, haalde veel Europese operagezelschappen naar Indië.
De Nederlanders hadden eerst maar weinig aandacht voor lokale muziekvormen zoals de gamelan. De kracht daarvan moest ontdekt worden door buitenlanders als Benjamin Britten en Maurice Ravel.
Een eigen Indische klassieke muziekcultuur ontstond pas na 1900. Een nieuwe generatie klassieke componisten, afkomstig uit Indië zelf, bracht de samensmelting tot stand tussen de traditionele Javaanse gamelan en de Europese muziek.
Hans van de Wall met zijn vrouw. Van de Wall was toneelschrijver, regisseur, zanger en recensent.
De krontjong, als eigen Indische muziekcultuur, stamt uit een geheel andere bron: de vrij geworden Portugese slaven, die hun eigen liederen meebrachten uit Voor-Indië.