Het Indische Alfabet K-L uit Tempo Doeloe

alfabetDe tijd dat iedere Indonesische familie een karbouw had, is wel voorbij. Nu zitten de boeren gewoon op de gemotoriseerde ploeg. Ik vraag me zelfs wel af, of de kinderen er nog weten wat een karbouw is. Kinderen híer weten vaak ook niet beter meer, of de melk komt uit de fabriek… Een loetoeng is een zwarte aap. Ze zijn heel wat zwarter dan op dit plaatje, volgens mijn eigen waarnemingen… Maar misschien was dat te angstaanjagend.