Beeldende kunst 1600-1960

Miguel Covarrubias, Balinese

Miguel Covarrubias (1904-1957), Balinese vrouw

In de VOC-tijd werkten er maar weinig professionele schilders en tekenaars in Oost-Indië. Ze trokken er vaak heen als soldaat maar ook wel als zelfstandig kunstenaar. Hun tekeningen en schilderijen hadden in hoofdzaak een documentair karakter. Systematische vastlegging van deze onbekende wereld kreeg vorm tijdens de wetenschappelijke expedities in de 19e eeuw.
Rond 1900 ontstonden er kunstkringen. Enkele amateurs professionaliseerden zich tot de “Mooi Indië-schilders”. Kunstschilders van overzee gingen zich vestigen op Java en Bali en stichtten onder meer de Balische School. Ook Indonesiërs gingen schilderen, aanvankelijk natuurlijk sterk beïnvloed door de Hollandse schilders.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich in de twintigste eeuw een eigen Indische grafische vormgeving.