De architectuur

Er is in Indonesië, en vooral op Java, nog veel te vinden op het gebied van koloniale architectuur. Indonesië heeft een erfenis van 350 jaar Westerse bouwgeschiedenis. De overgebleven monumenten uit de VOC-tijd genieten enige bekendheid. De forten op de verschillende eilanden herinneren de moderne toerist op afgelegen plaatsen aan de lange geschiedenis van Nederland in de archipel.

Maar de laatste jaren er zowel in Nederland als in Indonesië, grote aandacht gekomen voor de latere bouwkunst. Uit de tijd ná de VOC, en vooral uit de eerste helft van de 20e eeuw.


Buitenzorg
concentreert zich op de opmerkelijke periode van voor de Tweede Wereldoorlog, globaal van 1910-1940. Dit is de tijd van het zogenaamde Indische Bouwen en het Nieuwe Bouwen. De tijd dat er voor het eerst architecten naar Nederlands Indië gingen en zich daar zelfstandig vestigden.

Buitenzorg laat u kennis maken met deze architecten en met hun belangrijkste werken, in onder meer Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon en Surabaya. U krijgt overheidsgebouwen te zien en kantoren, kerken scholen en woonhuizen, en zult zien, waarom deze gebouwen vaak zo bijzonder zijn.

Soms is het Indonesische leger gevestigd in mooie en goed onderhouden monumenten. Die kunnen we niet bezoeken. Maar waar dat wel mogelijk is, gaan we ook naar binnen.

Lees meer: koloniale architectuur.

Lees meer: de architecten.